Chi bi: Jue zhan tian xia

Chi bi: Jue zhan tian xia

The battle of Red Cliff continues and the alliance between Xu and East Wu is fracturing. With Cao Cao’s massive forces on their doorstep, will the kingdoms of Xu and East Wu survive?

Genres: Action, Drama, History, Movies, War
Director : John Woo
Casts : Tony Chiu-Wai Leung, Takeshi Kaneshiro, Fengyi Zhang, Chen Chang, Wei Zhao, Jun Hu, Chiling Lin, Shidu00f4 Nakamura, Yong You, Baasanjav Mijid, Yong Hou
Countrys : China,HongKong,Japan,Taiwan,SouthKorea
Rating RatingCount Released Duration
7.6 20,992 2009-01-07 136 Min
,