Tang ren jie tan an

Tang ren jie tan an

After being rejected from the police college, a mannerly man travels to Bangkok where he and an energetic distant relative must solve a murder case.

Genres: Action, Comedy, Movies, Mystery
Director : Chen Sicheng, Ma Zheng, Yun Silin, Peng Yingchao, Gao Lifeng, Sicheng Chen
Casts : Baoqiang Wang, Haoran Liu, He Chen, Liya Tong, Yang Xiao, Shenyang Xiao, Yueming Pan, Marc Ma, Yingjun Zhao, Zifeng Zhang, Ping Sang
Countrys : China
Rating RatingCount Released Duration
6.6 1,105 2015-12-31 135 Min
,